Spiegel en klankbord

coaching

Persoonlijke coaching is voor ARKANS het ondersteunen, begeleiden en adviseren van individuele personen op psycho- sociaal vlak. De coachingsvraag kan betrekking hebben op verschillende terreinen

De coaching/ psychotherapie bij ARKANS vertrekt steeds van de actuele situatie waarin u zich bevindt. Het gaat hier om een verdieping in uzelf, een herbronnen, een onderzoeken van de eigen gedachten en emoties, en het omgaan met persoonlijke problemen, vragen, perceptie en doelstellingen.

Uiteraard start de coaching met een oriëntatiegesprek. Daarna volgen enkele sessies van één uur begeleiding. Tijdens de coaching worden diverse theorieën, invalshoeken en methodieken toegepast (o.a. mindfulness, Ofman, Dilts en Bateson, Nagy e.a.), steeds met als doel om u bij uw situatie of probleem zo goed mogelijk bij te staan. Maar wat telt en waar het bij de ARKANS coaching om draait is de relatie en het contact dat u heeft met uzelf en de ander…

 

Webdesign: Ziep