inhoud

communicatie

Op uw vraag maakt ARKANS vorming een offerte op maat (één of meerdere sessies of dagen) met betrekking tot training, vorming of opleiding over de volgende onderwerpen:

begeleiding

Op uw vraag maakt ARKANS vorming een offerte op maat (één of meer sessies of dagen) met betrekking tot training, vorming of opleiding over de volgende onderwerpen:

methodiek

De trainer-coach gebruikt een methodiek die eigen is aan het ervaringsleren. Naast het theoretisch kaderen, zijn er ook oefeningen, observaties, ervaringsuitwisseling, formuleren van actieplannen, huisopdrachten en werkpuntanalyse. Het aantal sessies hangt af van uw vraag en behoeftes. Dit wordt met u in overleg vastgelegd. Elke sessie duurt drie uren.

Na een inleiding omtrent, en een legitimatie van de training, volgt een continue afwisseling van het geven van voorbeelden, het doen van oefeningen, het richten op de eigen praktijkervaringen en leervragen, het theoretisch kaderen, het geregeld doen van een reflecterende analyse, het terugkoppelen naar zichzelf en het projecteren en transfereren naar de eigen leef- en werksituatie.

Centraal in de gehele methodiek staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van inhoud van de training, vorming of opleiding.

De trainers van ARKANS vorming hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met personeelsleden uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties. De toegepaste methodiek kenmerkt zich door:

  1. Intensief maatgericht.
  2. Hoofdzakelijk in groep, dienend als veilig oefenterrein.
  3. Vanuit het ervaringsleren: de mate van het leren wordt bepaald door de deelnemer zelf. Via de leerstijlen doen, conceptualiseren, experimenteren en reflecteren ontstaat, door de roterende manier van werken met de leerstijlen, een meer efficiënte en snellere manier van leren.
  4. Emancipatorisch: elke deelnemer is een schakel van het groepsdynamisch gebeuren binnen een bedrijf of een organisatie. Hij wordt bewustgemaakt van de invloed van de eigen inbreng op het geheel van de organisatie.
  5. Realiteitsgebonden: de theorie komt beperkt (maar wel relatief volledig wat de basishoudingen betreft) aan bod en wordt steeds getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving.
  6. Oefeningen: ervaringsuitwisseling, formuleren van smart-doelstellingen als actieplan, casus-analyse, transfer naar het eigen werkveld, huiswerkopdrachten en toepassingen.
Webdesign: Ziep